Kontakt dane teleadresowe


Barosz Gwimet Sp. z o.o.
ul. Zana 67, 44-321 Marklowice
NIP: 6472067405

tel.: +48 (32) 455 00 33-34
fax : +48 (32) 455 00 35
sekretariat@baroszgwimet.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000096288
Kapitał zakładowy: 990 000,00 PLN
Adresy e-mail:
Dyrektor ds. Technicznych k.duda@baroszgwimet.pl
Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny j.faber@baroszgwimet.pl
Główny Księgowy k.pluta@baroszgwimet.pl
Kierownik - Kadry i Płace j.cierpikowska@baroszgwimet.pl
Dyrektor Ochrony Środowiska Infrastruktury i Rozwoju a.mazur-cuber@baroszgwimet.pl
Kierownik - Marketing i Sprzedaż a.tomiczek@baroszgwimet.pl
Kierownik - Transport i Zaopatrzenie g.masny@baroszgwimet.pl